Cilj i svrha

Klub za mlade osnovan je u svrhu podizanja kvalitete života mladih na području Grada
Ogulina putem neformalnog obrazovanja mladih za preuzimanje uloge aktivnog građanina u
različitim dijelovima društvenog života, rješavanju pojedinih društvenih problema i u cilju podizanja razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima. Ujedno, Klub za mlade provodi aktivnosti radi smanjenja svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, očuvanja mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih te prevencije svih oblika ovisnosti.